Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 11/Rhag

 • MAE'R YSGOL AR AGOR HEDDIW.
 • Rydym yn ymwybodol na fydd rhai staff a disgyblion yn medru cyrraedd. Awgrymwn eich bod ond yn teithio i’r ysgol OS YW HI’N DDIOGEL I CHI WNEUD HYNNY.
 • Fyddwn ni DDIM yn teithio i ymarfer yn y Neuadd Fawr.

DYDD MAWRTH 12/Rhag

 • Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6:30yh - tocynnau ar werth wrth y drws

DYDD MERCHER 13/Rhag

 • Bydd Clwb yr Urdd yn ail gychwyn yn nhymor y gwanwyn

DYDD IAU 14/Rhag

 • Sesiwn 'Kerb Craft' ar gyfer disgyblion bl.1
 • Parti Clwb yr Urdd i flynyddoedd 3a4, 1:30yp
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 15/Rhag

 • Ymarfer Cerddorfa 8:45yb
 • Gig y Siarter Iaith ym mhafiliwn Bont i fl.5a6
 • Hoci
  Gweld amserlen

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Mae rhai o'r staff wedi dewis eu hoff ganeuon o'r Sîn Roc Gymraeg. Cliciwch arnyn nhw i weld pa ganeuon maen nhw wedi'u dewis!

 

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
 
Mr Gareth James
Dirprwy Bennaeth
ac Athro Bl.6
 
Mrs Cathryn Pridmore
Pennaeth ADY
 
Mrs Nia Roberts
Pennaeth Cyfnod Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
 
 
 
 
 
 
Mr Llŷr Evans
Pennaeth CA2
ac Athro Blwyddyn 6
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Miss Sera Evans
Athrawes Blwyddyn 5 (0.6)
 
Mrs Gail Jones
Athrawes Blwyddyn 5 (0.4)
 
 
 
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 4
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
(ar gyfnod mamolaeth)
 
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 3
 
 
 
 
 
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 1 (0.8)
Mrs Anna Davies Jones
Athrawes Dosbarth Derbyn
(ar gyfnod mamolaeth)
 
 
 
 
 
 
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
 
Miss Angharad Morgan
Athrawes Meithrin
 
Miss Rhian Mason
Athrawes CPA (0.6)
 
Miss Sioned Jones
Athrawes CPA (0.4)
             
       
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes CS (0.4)
  Miss Mari Davies
Athrawes Derbyn
(dros gyfnod mamolaeth)
  Miss Ffion Ellis
Athrawes Bl.3
(dros gyfnod mamolaeth)
   
             
     
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
  Mrs Liz Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
  Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
             
     
Mrs Glenda Meredith
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.5)
 
Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Eirian Evans
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
(0.6)
 
Mr Ieuan Skym
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
(0.8)
 
 
 
 
 
 
Miss Sarah Bradley
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
(0.3)
Miss Holly Richards
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Meinir Morris
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Miss Gwen Roberts
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen

Mrs Eleri Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Alison Ellis-Jones
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Enfys Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
(0.8)
Mrs Rhian Morgan
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
(0.8)
Mrs Anita
Morgan-Williams

Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
(0.4)
Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eleri Hughes
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
(0.6)
Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             
Mrs Rhian Lewis
Ysgrifenyddes Weinyddol
a Chlerc Arian Cinio
Mr Meirion Morgan
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Hefina Ellis
Prif Gogyddes
Mrs Judy Hopkins
Cogyddes
Mrs Sylvia Cummings
Cogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Miss Leann New
Cogyddes
Mr Ifor Davies
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Enid Richards
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Ruth Griffiths
Goruchwyliwr Amser Cinio