Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 21/Ionawr

 

Dydd Llun 24/01/22

  • Gweler y cyfarwyddiadau ynglŷn â chofrestru i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni - darllen yma

Dydd Mawrth 25/01/22

  • Pen-blwydd Hapus i'r Urdd yn 100 oed heddiw!
  • Byddwn yn dathlu trwy lwytho fideos o'r plant yn canu 'Hei Mistar Urdd' i geisio torri record y byd! #YmgaisRecordBydYrUrdd

 

Dydd Mercher 26/01/22

  • Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni fydd Clwb yr Urdd yn ail-gychwyn ar hyn o bryd. Mwy o fanylion i ddilyn

 

Dydd Iau 27/01/22

  • Dim neges.

 

Dydd Gwener 28/01/22

  • Rhaglen podlediad 'Chwarter i Dri' am .. 2:45yp! Cyfle i'r Pwyllgorau Plant rannu eu newyddion gyda gweddill yr ysgol.

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Mae rhai o'r staff wedi dewis eu hoff ganeuon o'r Sîn Roc Gymraeg. Cliciwch arnyn nhw i weld pa ganeuon maen nhw wedi'u dewis!

 

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
 
Mr Gareth James
Dirprwy Bennaeth
ac Athro Bl.6
 
Mrs Cathryn James
Pennaeth ADY
 
Miss Nia Wyn
Pennaeth Cyfnod Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
 
 
 
 
 
 
Mr Llŷr Evans
Pennaeth CA2
ac Athro Blwyddyn 6
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Miss Ffion Ellis
Athrawes Blwyddyn 5
 
Miss Sera Evans
Athrawes CPA (0.4)
 
 
 
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 4
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 3 (0.8)
 
 
 
 
 
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 1
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
 
 
 
 
 
 
Mrs Anna Davies-Jones
Athrawes Derbyn
 
Miss Angharad Morgan
Athrawes Meithrin
 
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes CPA (0.4)
 
Mrs Gail Jones
Athrawes CPA (0.4)
             
     
Miss Rhian Davies
Athrawes/Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
H.L.T.A
  Mrs Liz Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
             
     
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.6)
 
Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
 
Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
 
 

Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Rhian Morgan
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen (0.6)
Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eleri Hughes
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen (0.6)
             

Mrs Lauren Surgey
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Miss Cara Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Miss Lowri Davies
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Miss Manon Teifi
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Elen Smith
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Rhian Lewis
Ysgrifenyddes
Mr Meirion Morgan
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Hefina Ellis
Prif Gogyddes
Mrs Judy Hopkins
Cogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Mr Ifor Davies
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Jenny Jenkins
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Leanne Lodwig
Goruchwyliwr Amser Cinio