Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 08/Gorffennaf

 

Dydd Llun 11/07/22

 • Ymarfer Côr Ceredigion i fl.5a6 yn ystod y bore (bws yn gadael yr ysgol tua 9:15 ac yn dychwelyd tua 12:45 - angen bocsys bwyd)
 • Gwersi beicio bl.6
 • Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn y Brifysgol
 • Bydd mwyafrif y dosbarthiadau yn pontio am wers i'w dosbarthiadau newydd heddiw i gwrdd â'u hathrawon dosbarth newydd (ar wahân i 4J a fydd yn pontio ddydd Mercher)

Dydd Mawrth 12/07/22

 • Gwibdaith bl.1a2 i Quackers
 • Gwersi beicio bl.6

 

Dydd Mercher 13/07/22

 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan - rhannu gwybodaeth am Sialens Ddarllen yr Haf gan y Llyfrgelloedd
 • Gwibdaith Blwyddyn 6 i Sain Ffagan ac LC2
 • Diwrnod Môr Ladron ym ml.1

 

Dydd Iau 14/07/22

 • Noson barbeciw y G.Rh.A am 6 o'r gloch yn yr ysgol

 

Dydd Gwener 15/07/22

 • Parti ffarwelio â Blwyddyn 6 yn ystod y prynhawn
 • Diwedd tymor yr haf
 • Bydd y flwyddyn ysgol newydd yn cychwyn i blant ar Ddydd Llun, Medi'r 5ed

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Mae rhai o'r staff wedi dewis eu hoff ganeuon o'r Sîn Roc Gymraeg. Cliciwch arnyn nhw i weld pa ganeuon maen nhw wedi'u dewis!

 

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
 
Mr Gareth James
Dirprwy Bennaeth
ac Athro Bl.6
 
Mrs Cathryn James
Pennaeth ADY
 
Miss Nia Wyn
Pennaeth Cyfnod Sylfaen
ac Athrawes Bl.1
 
 
 
 
 
 
Mr Llŷr Evans
Pennaeth CA2
ac Athro Blwyddyn 6
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Mrs Ffion Ellis-Quinn
Athrawes Blwyddyn 5
 
Miss Sera Evans
Athrawes CPA (0.4)
 
 
 
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Athrawes Blwyddyn 4
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 3 (0.8)
 
 
 
 
 
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 1
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
 
 
 
 
 
 
Mrs Anna Davies-Jones
Athrawes Derbyn
 
Miss Angharad Morgan
Athrawes Meithrin
 
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes CPA (0.4)
 
Mrs Gail Jones
Athrawes CPA (0.4)
             
       
Miss Rhian Davies
Athrawes/Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Miss Lleucu Haf
Athrawes Meithrin
  Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
H.L.T.A
   
             
       
Mrs Lis Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
 
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.6)
 
             
       
Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
  Miss Tonicha Griffiths
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mr Daniel Thomas
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
   
 
 
 

Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             

Mrs Eleri Hughes
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen (0.6)
Mrs Lauren Surgey
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Miss Cara Evans
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Miss Manon Teifi
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Elen Smith
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Catrin
Morgan-Lewis

Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
Mrs Rhian Lewis
Ysgrifenyddes
Mr Meirion Morgan
Gofalwr a
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Hefina Ellis
Prif Gogyddes
Mrs Judy Hopkins
Cogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Mr Ifor Davies
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Jenny Jenkins
Goruchwyliwr Amser Cinio
Mrs Leanne Lodwig
Goruchwyliwr Amser Cinio
Ms Dawn Dyer
Goruchwyliwr Amser Cinio