Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 17/Gor

  • Noson Agored (i'r rhai sy'n dymuno trafod agweddau o'r Adroddiadau diwedd blwyddyn - darllenwch y llythyr hwn am fwy o fanylion)
  • Nyrs ysgol ym mlwyddyn 6

DYDD MAWRTH 18/Gor

  • 9:30 - 11:30 : Bore o bontio - y disgyblion yn treulio'r bore yn eu dosbarthiadau newydd gyda'u hathrawon newydd wrth baratoi at fis Medi

DYDD MERCHER 19/Gor

  • Dim neges

DYDD IAU 20/Gor

  • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 6yh
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 21/Gor

  • Diwedd tymor 3:30yp
  • Gan ddymuno gwyliau hapus a diogel i chi gyd
  • Bydd y tymor newydd yn cychwyn i blant ar ddydd Mawrth y 5ed o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

Digwyddiadur

Medi 2016 | Hydref 2016 | Tachwedd 2016 | Rhagfyr 2016 | Ionawr 2017 | Chwefror 2017 |

 

Mawrth 2017 | Ebrill 2017 | Mai 2017 | Mehefin 2017 | Gorffennaf 2017 | Awst 2017

Medi 2016

 
DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 2 3
 

 

 

 

 

H.M.S - Athrawon a Staff Cynorthwyol yn unig

H.M.S - Athrawon a Staff Cynorthwyol yn unig

 
 
4 5 6 7 8 9 10
 

Dechrau blwyddyn addysgol newydd.

Croeso nôl i bawb!

 

Ymarferion Hoci yn cychwyn i fl.5a6
3.30 – 4.30yp

 

Nofio bl. 5 a 6

Taith Addysgol Blwyddyn 3 o gwmpas Aberystwyth yn ystod y bore

Clwb Chwys Trabwd i Fl 2, 3, 4, 5 a 6 am 2.30yp

 

 
 
11 12 13 14 15 16 17
   

Diwrnod o weithgareddau Roahl Dahl ym Ml 3, 4, 5 a 6

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Ymarfer Hoci i
Fl 5 a 6

Clwb Caib a Rhaw – Angen cymorth ymarferol gan rieni / gwarcheidwaid i dacluso'r ardd 3.30 – 4.30yp

Nofio bl. 3 a 4

 

Diwrnod o weithgareddau Owain Glyndŵr ym Ml 2

Clwb Chwys Trabwd i Fl 2, 3, 4, 5 a 6 am 2.30yp

 
 
18 19 20 21 22 23 24
     

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Ymarfer Hoci i
Fl 5 a 6

Nofio bl. 5 a 6

 

Clwb Chwys Trabwd i Fl 2, 3, 4, 5 a 6 am 2.30yp

 
 
25 26 27 28 29 30  
 

Cyfarfod Blynyddol-
C.Rh.A- 6.30yh
Croeso i bob rhiant / gwarcheidwad

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Ymarfer Hoci i
Fl 5 a 6

 

Nofio bl. 3 a 4

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Clwb Chwys Trabwd i Fl 2, 3, 4, 5 a 6 am 2.30yp

 

nôl i'r brig

 

Hydref 2016
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
2 3 4 5 6 7 8
   

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd yn cychwyn i Fl 1,3 a 4,
3.30 – 4.30yp

Nofio bl. 5 a 6

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Clwb Chwys Trabwd i Fl 2, 3, 4, 5 a 6 am 2.30yp

 

 
 
9 10 11 12 13 14 15
     

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Blynyddoedd 2, 5 a 6
3.30 – 4.30yp


Clwb caib a Rhaw 3.30 – 4.30yp

Diwrnod Rhyngwladol

Dim Nofio

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Trawsgwlad y cylch ar Gaeau Penweddig am 1.30yp

 
 
16 17 18 19 20 21 22
 

Noson Agored
4 – 6 o'r gloch
(Cyfle i drafod datblygiad eich plentyn)

Noson Agored
ar gyfer disgyblion y Meithrin sy'n mynychu yn ystod y prynhawn yn unig

Blwyddyn 6 i'r Amgueddfa Wlân yn Nrefach Felindre

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 1,3 a 4.

Tynnu lluniau unigolion a theuluoedd

Nofio bl. 3 a 4

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3.30yp

 

 
 
23 24 25 26 27 28 29
 

Hanner Tymor

 

         
 
30 31          
 

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol gyda Dafydd Emyr i Fl 5

 

         
nôl i'r brig

 

Tachwedd 2016
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
    1 2 3 4 5
   

Blwyddyn 5 i Gastell Henllys

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6
3:30-4:30yp

Nofio Bl 3 a 4

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

Gemau cyfeillgar i bawb ym ml.6 yn erbyn Plascrug

 
 
6 7 8 9 10 11 12
 

Sioe 'Dilyn Fi' ar gyfer bl.1 a 2

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4
3:30-4:30yp

Gala Nofio'r Urdd Ceredigion.
9.30 – 3.00

Nofio Bl 5 a 6

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 
 
13 14 15 16 17 18 19
 

Wythnos Arolwg ESTYN

Cyfarfod i rieni/ warcheidwaid am 3:45yp gyda'r Arolygwyr yn Neuadd yr ysgol

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6
3:30-4:30yp

Nofio Bl 3 a 4

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

H.M.S - Athrawon a Staff Cynorthwyol yn unig

 
 
20 21 22 23 24 25 26
     

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4
3:30-4:30yp

Ffair Lyfrau y Gymdeithas Rieni ac Athrawon
6.00 – 7.30yh

Nofio Bl 5 a 6

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Diwrnod Plant Mewn Angen yr ysgol


Cystadleuaeth Gymnasteg yr Urdd

 
 
27 28 29 30      
     

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Dim Clwb yr Urdd (tan y Gwanwyn)

     
nôl i'r brig

 

Rhagfyr 2016
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 2 3
       

Nofio Bl 3 a 4

Clwb Côdio i fl.3 (bl.6 yn arwain y sesiwn)

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 
 
4 5 6 7 8 9 10
 

Ymarfer ar gyfer y Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

Cyngerdd Nadolig yn y Neuadd Fawr am 6.30yh

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Sioe Cyw i'r
Meithrin a'r Derbyn yn Ysgol Penweddig

Nofio Bl 5 a 6

Parti Clwb yr Urdd i Flynyddoedd
3, 4, 5 a 6

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 
 
11 12 13 14 15 16 17
 

Cyngerdd gan y Gwasanaeth Cerdd yn y Neuadd Fawr i Fl 3, 4, 5 a 6

Parti Bl 1 a 2

Parti y Derbyn

Dim Clwb Gwyddbwyll heddiw

Cinio Nadolig yr ysgol

Nofio 3 a 4

Ymweld â Sinema'r Commodore (heblaw'r Meithrin)

Parti'r Meithrin

Yr ysgol yn cau am 3.30yp ar gyfer gwyliau'r Nadolig

 
 
18 19 20 21 22 23 24
 

Gwyliau Nadolig

 

 

 

 

 

 

 

 
 
25 26 27 28 29 30 31

Dydd Nadolig

 

Gwyl San Steffan

 

         
nôl i'r brig

 

Ionawr 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
1 2 3 4 5 6 7
       

Nofio Bl 5 a 6

 

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 

 
 
8 9 10 11 12 13 14
   

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6
3:30-4:30yp

Nofio Bl 3 a 4

Pel-rwyd yr Urdd

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 

 
 
15 16 17 18 19 20 21
     

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4
3:30-4:30yp

Nofio Bl 5 a 6

 

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 

 
 
22 23 24 25 26 27 28
     

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6
3:30-4:30yp

Nofio Bl 3 a 4

 

H.M.S
Ysgol ar gau i blant

 
 
29 30 31        
             
nôl i'r brig

 

Chwefror 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
      1 2 3 4
     

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4
3:30-4:30yp

Nofio Bl 5 a 6

 

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 

 
 
5 6 7 8 9 10 11
   

Blwyddyn 6 i Lyfrgell y Dref

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 2, 5 a 6
3:30-4:30yp

Nofio Bl 3 a 4

 

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 

 
 
12 13 14 15 16 17 18
 

 

 

Clwb Gwyddbwyll amser cinio

Clwb yr Urdd
Bl 1, 3 a 4
3:30-4:30yp

Nofio Bl 5 a 6

 

Cerddorfa Ysgol
8.45yb

 

 
 
19 20 21 22 23 24 25
 

Hanner tymor

         
 
26 27 28        
 

 

         
nôl i'r brig

 

Mawrth 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
      1 2 3 4
             
 
5 6 7 8 9 10 11
             
 
12 13 14 15 16 17 18
             
 
19 20 21 22 23 24 25
             
 
26 27 28 29 30 31  
 

 

         
nôl i'r brig

 

Ebrill 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
            1
             
 
2 3 4 5 6 7 8
             
 
9 10 11 12 13 14 15
             
 
16 17 18 19 20 21 22
 

 

         
 
23 24 25 26 27 28 29
 

H.M.S

         
nôl i'r brig

 

Mai 2017
 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
  1 2 3 4 5 6
             
 
7 8 9 10 11 12 13
             
 
14 15 16 17 18 19 20
             
 
21 22 23 24 25 26 27
 

 

 

       
 
28 29 30 31      
             
nôl i'r brig

 

Mehefin 2017

 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
        1 2 3
             
 
4 5 6 7 8 9 10
             
 
11 12 13 14 15 16 17
             
 
18 19 20 21 22 23 24
             
 
25 26 27 28 29 30  
             
nôl i'r brig

 

Gorffennaf 2017

 

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
2 3 4 5 6 7 8
             
 
9 10 11 12 13 14 15
             
 
16 17 18 19 20 21 22
             
 
23 24 25 26 27 28 29
 

Gwyliau Haf

   

 

 

   
 
30 31          
             
nôl i'r brig

 

Awst 2017

DYDD
SUL
DYDD
LLUN
DYDD
MAWRTH
DYDD MERCHER DYDD
IAU
DYDD GWENER DYDD
SADWRN
    1 2 3 4 5
             
 
6 7 8 9 10 11 12
             
 
13 14 15 16 17 18 19
             
 
20 21 22 23 24 25 26
             
 
27 28 29 30 31    
             

nôl i'r brig