Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 19/Meh

  • Diolch i bawb am eich cefnogaeth i'r Cyngerdd Haf wythnos ddiwethaf. Mae'r lluniau wedi eu llwytho i flickr
  • Ymarfer Côr Ceredigion
  • Blwyddyn 1 i'r Llyfrgell Genedlaethol yn y bore

DYDD MAWRTH 20/Meh

  • Dim neges

DYDD MERCHER 21/Meh

  • Clwb Codio 3:30-4:30yp

DYDD IAU 22/Meh

  • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 23/Meh

  • Clwb rhedeg Chwys Trabŵd i fl.2-6

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i Flwyddyn 6


Mr Llŷr Evans
Dosbarth 6E

Croeso cynnes i chi i dudalen Blwyddyn 6.

Eleni (2016-17) mae gennym 49 o ddisgyblion ym mlwyddyn 6.
Mae 24 ohonynt wedi'u lleoli yn nosbarth Mr Llŷr Evans, a 25 gyda Mrs Mared Llwyd.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau Blwyddyn 6 trwy ein tudalen Trydar.


Mrs Mared Llwyd
Dosbarth 6LL

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...