Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 21/Ionawr

 

Dydd Llun 24/01/22

  • Gweler y cyfarwyddiadau ynglŷn â chofrestru i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni - darllen yma

Dydd Mawrth 25/01/22

  • Pen-blwydd Hapus i'r Urdd yn 100 oed heddiw!
  • Byddwn yn dathlu trwy lwytho fideos o'r plant yn canu 'Hei Mistar Urdd' i geisio torri record y byd! #YmgaisRecordBydYrUrdd

 

Dydd Mercher 26/01/22

  • Oherwydd cyfyngiadau Covid-19, ni fydd Clwb yr Urdd yn ail-gychwyn ar hyn o bryd. Mwy o fanylion i ddilyn

 

Dydd Iau 27/01/22

  • Dim neges.

 

Dydd Gwener 28/01/22

  • Rhaglen podlediad 'Chwarter i Dri' am .. 2:45yp! Cyfle i'r Pwyllgorau Plant rannu eu newyddion gyda gweddill yr ysgol.

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

24ain - 28ain o Ionawr 2022

Dydd Llun 24/01/22

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta a llysiau’r ffermdy
PWDIN: Sbwng hufen iâ


Dydd Mawrth 25/01/22

CINIO: Griliau cyw iâr, wafflau, ffa pôb a ffyn llysiau
PWDIN: Myffin siocled a hufen

 

Dydd Mercher 26/01/22

CINIO: Cig eidon, pwdin Swydd Efrog, tatws, pys a chorn melys
PWDIN: Crymbl a chwstard

 

Dydd Iau 27/01/22

CINIO: Ffiled cyw iâr, tatws, moron, stwffin a ffa
PWDIN: Teisen Berffro a llaeth

 

Dydd Gwener 28/01/22

CINIO: Pysgod, sglodion, pys a salsa
PWDIN: Iogwrt

 

31ain o Ionawr - 4ydd o Chwefror 2022

Dydd Llun 31/01/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn


Dydd Mawrth 01/02/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Mercher 02/02/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Iau 03/02/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

Dydd Gwener 04/02/22

CINIO: Bwydlen i ddilyn
PWDIN: Bwydlen i ddilyn

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Y tâl ar gyfer cinio ysgol yw £2.50 y diwrnod

Mae'r ysgol yn defnyddio ParentPay ar gyfer derbyn taliadau am arian cinio. Bydd rhieni a gwarcheidwaid wedi derbyn e-bost yn egluro'r broses o dalu drwy ParentPay. Cysylltwch â'r ysgol am fwy o wybodaeth.