Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 30/Medi

 

Dydd Llun 03/10/22

 • Wythnos Beicio i'r Ysgol

Dydd Mawrth 04/10/22

 • Dim neges

 

Dydd Mercher 05/10/22

 • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
 • Clwb yr Urdd i fl.1, 3 a 5
  3:30-4:30yp
 • **WEDI NEWID I FORY Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar gaeau'r ysgol 10yb (ar gyfer bl.3-6) - wedi'i drefnu yn dilyn glaw wythnos ddiwethaf**

 

Dydd Iau 06/10/22

 • Nofio i fl.5 yn y bore
 • Nofio i fl.4 yn y prynhawn
 • Trawsgwlad Cylch Aberystwyth ar gaeau'r ysgol 10yb (ar gyfer bl.3-6) - wedi'i drefnu yn dilyn glaw wythnos ddiwethaf a dydd Mercher

 

Dydd Gwener 07/10/22

 • Sbri Diri – Meithrin, Derbyn a Bl. 1a2 yn cyd-ganu ym Mhenweddig

 

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i'r Dosbarth Derbyn


Miss Caryl Davies
Derbyn CD

Croeso cynnes i chi i dudalen y
Dosbarth Derbyn.

Eleni (2022-23) mae gennym 52 o ddisgyblion yn y Derbyn.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau y Dosbarth Derbyn trwy ein tudalen Trydar.

 


Mrs Anna Davies-Jones
Derbyn ADJ

 

c.davies35@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

a.davies3@ysgolgymraeg.ceredigion.sch.uk

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...