Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 17/Gor

  • Noson Agored (i'r rhai sy'n dymuno trafod agweddau o'r Adroddiadau diwedd blwyddyn - darllenwch y llythyr hwn am fwy o fanylion)
  • Nyrs ysgol ym mlwyddyn 6

DYDD MAWRTH 18/Gor

  • 9:30 - 11:30 : Bore o bontio - y disgyblion yn treulio'r bore yn eu dosbarthiadau newydd gyda'u hathrawon newydd wrth baratoi at fis Medi

DYDD MERCHER 19/Gor

  • Dim neges

DYDD IAU 20/Gor

  • Barbeciw y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon 6yh
  • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 21/Gor

  • Diwedd tymor 3:30yp
  • Gan ddymuno gwyliau hapus a diogel i chi gyd
  • Bydd y tymor newydd yn cychwyn i blant ar ddydd Mawrth y 5ed o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

Croeso i'r Dosbarth Derbyn


Mr Gareth James
Derbyn GJ

Croeso cynnes i chi i dudalen y
Dosbarth Derbyn.

Eleni (2016-17) mae gennym 58 o ddisgyblion yn y Derbyn.
Maent wedi eu rhannu'n gyfartal rhwng y ddau ddosbarth: 29 ohonynt gyda Mr Gareth James a 29 gyda Mrs Anna Davies Jones.

Bwriad y dudalen hon yw i roi blas i chi o weithgareddau a digwyddiadau y Dosbarth Derbyn trwy ein tudalen Trydar.


Mrs Anna Davies Jones
Derbyn AJ

 

 

Gall gymryd rai eiliadau i'r dudalen lwytho...