Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 20/Hyd

 • Noson Agored - cyfle i drafod cynnydd eich plentyn gyda'r athrawon (amserlenni ar ddrysau'r dosbarthiadau)

DYDD MAWRTH 21/Hyd

 • Cystadleuaeth Rygbi 7-bob-chr yr Urdd yn Aberaeron (WEDI'I OHIRIO TAN Y 6ED O DACHWEDD)
 • Gwersi Cymraeg i Oedolion 3:45-5:15yp

DYDD MERCHER 22/Hyd

 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6 3:30-4:30yp
 • Blwyddyn 6 i'r Llyfrgell Genedlaethol

DYDD IAU 23/Hyd

 • Nofio i fl.3a4 (trefn y calendr hanner tymor yn parhau)

DYDD GWENER 24/Hyd

 • Diwedd hanner tymor
 • Ysgol yn cau am 3:30yp
 • HOCI:
  4:30 Sêr
  4:30 Taranau
  5:30 Mellt
  Dim gêm Dreigiau
 • Disgo Rala Rwdins y Cylch Meithrin yn Neuadd yr Ysgol
  5:00-6:30yh

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar