Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 26/Ion

 • Gweithdai Diogelwch Tân ar gyfer bl.2 a 5

DYDD MAWRTH 27/Ion

 • Criw o ddisgyblion bl.6 yn cwrdd â chynrychiolwyr rhaglen Stwnsh S4C

DYDD MERCHER 28/Ion

 • Perfformiadau gan Arad Goch i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2
 • Blwyddyn 2 i Eglwys Llanbadarn yn y prynhawn
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30 - 4:30yp

DYDD IAU 29/Ion

 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2

DYDD GWENER 30/Ion

 • Ymarfer Cerddorfa'r Ysgol 8:50yb
 • Twrnament Hoci ar gyfer y Dreigiau yn unig heddiw. Gêm gyntaf am 4:00yp

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar