Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 20/Maw

 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD MAWRTH 21/Maw

 • Ymarfer pêl-droed i ferched blwyddyn 5 a 6 3:30-4:30yp

DYDD MERCHER 22/Maw

 • Clwb Codio i fl.5a6
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 23/Maw

 • Nofio i fl.5a6
 • Ymarfer Pêl-droed i fechgyn bl.5a6
  3:30-4:30yp

DYDD GWENER 24/Maw

 • DIM Ymarfer Cerddorfa
 • Y tymor hoci wedi gorffen - gêmau nesaf ym mis Medi
 • YFORY - EISTEDDFOD RHANBARTH YM MHAFILIWN PONTRHYDFENDIGAID - RHAGLEN I DDILYN

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar