Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

DYDD LLUN 2/Mai

 • Gŵyl y Banc - ysgol ar gau

DYDD MAWRTH 3/Mai

 • Profion Cenedlaethol Darllen Cymraeg i ddisgyblion Bl.2–6

DYDD MERCHER 4/Mai

 • Profion Cenedlaethol Rhifedd Gweithdrefnol i ddisgyblion Bl.2–6
 • Ymarfer Rygbi Tag i dîm y merched (yn dilyn gwahoddiad i gystadlu ddydd Sul yr 8fed ym Mlaendolau)
 • Clwb Codio i fl.5a6
  3:30-4:30yp bob wythnos **(DIM CLWB CODIO WYTHNOS HON)
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4
  3:30-4:30yp
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio

DYDD IAU 5/Mai

 • Profion Cenedlaethol Saesneg i ddisgyblion
  Bl.3–6
 • Dim nofio wythnos hon

DYDD GWENER 6/Mai

 • Cerddorfa 8:45yb
 • Clwb Chwys Trabŵd i fl.2-6 am 2:30yp - ymarfer Trawsgwlad

PENWYTHNOS 7&8/Mai

 • Chwaraeon Cenedlaethol yr Urdd ym Mlaendolau, Trawsgwlad a phêl-droed ar y dydd Sadwrn. Rygbi ar y dydd Sul

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar