Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 18/Mai

 • Mae Prosbectws newydd yr ysgol wedi ei lwytho i'r wefan - cliciwch yma i'w ddarllen

DYDD MAWRTH 19/Mai

 • Dim neges

DYDD MERCHER 20/Mai

 • Lluniau dosbarth gyda Mr Malcolm Slater - cofiwch eich gwisgoedd ysgol
 • Clwb yr Urdd i flynyddoedd 2,5a6
  3:30-4:30yp

DYDD IAU 21/Mai

 • Nofio i fl.3a4
 • Grwpiau Sillafu CA2
 • Ymarfer Cerddorfa
 • Ymarfer ar gyfer y Grwpiau Dawnsio
 • Taith Gerdded Noddedig y GRhA 6:00yh - gweld poster

DYDD GWENER 22/Mai

 • Gwyl Seiclo Aber - croeso i rieni gasglu eu plant o'r ysgol o 12:30yp ymlaen
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3:30yp
 • Pob hwyl i bawb sy'n cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd wythnos nesaf - gweld manylion

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar