Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 06/Gor

 • MABOLGAMPAU'R YSGOL WEDI EI OHIRIO TAN YFORY
 • PLANT Y MEITHRIN BORE - DEWCH I MEWN Y BORE MA FEL ARFER

DYDD MAWRTH 07/Gor

 • Mabolgampau'r Ysgol yn cychwyn am 12:45yp
 • Os fydd angen gohirio oherwydd y tywydd garw a ragolygir, yna byddwn yn rhoi gwybod trwy drydar ac yma ar wefan yr ysgol yn ystod y bore
 • Gweld llythyr y Mabolgampau
 • Gweld amserlen y Mabolgampau

DYDD MERCHER 08/Gor

 • Diwrnod Hwyl yr Urdd i fl.6 ym Mhenweddig
 • Does dim Clwb yr Urdd yn ystod yr hanner tymor hwn

DYDD IAU 09/Gor

 • Trydydd dewis ar gyfer cynnal Mabolgampau'r Ysgol (os yn wlyb ddydd Llun a dydd Mawrth)
 • Nofio i fl.5a6
 • Grwpiau Sillafu CA2

DYDD GWENER 10/Gor

 • Dim neges

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar