Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 23/Tach

 • Diolch i bawb a gefnogodd Ffair Lyfrau y GRhA wythnos ddiwethaf - fe'i gwerthfawrogir yn fawr
 • Hoffech chi ymuno â'r Clwb100? Darllen mwy

DYDD MAWRTH 24/Tach

 • Dim neges

DYDD MERCHER 25/Tach

 • Clwb yr Urdd i fl.2,5a6 3:30-4:30yp

DYDD IAU 26/Tach

 • Nofio i fl.5a6 (wythnos hon eto oherwydd newidiadau i'r amserlen)
 • Cystadleuaeth gymnasteg yr Urdd Ceredigion yn Llanbedr P.S

DYDD GWENER 27/Tach

 • Pantomeim yn Theatr y Werin – Melltith y Brenin Lludd
 • Cerddorfa Ysgol 8:45yb
 • Disgyblion yr ysgol yn cymryd rhan yng ngoleuo'r dref ar gyfer y Nadolig
 • HOCI:
  Dim gemau hoci wythnos hon

  I weld rhaglen y tymor cliciwch yma

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar