Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 17/Hyd

 • Noson Agored i rieni/warchiedwaid plant Meithrin, Bl.1,2,4,5a6 (amserlenni ar ddrysau'r dosbarthiadau)

DYDD MAWRTH 18/Hyd

 • Noson Agored i rieni/warchiedwaid plant Meithrin sy'n mynychu yn ystod y prynhawniau
 • Cystadleuaeth Rygbi 7-bob-ochr yr Urdd

DYDD MERCHER 19/Hyd

 • Blwyddyn 6 i Amgueddfa Wlân Drefach Felindre
 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4 3:30-4:30yp

DYDD IAU 20/Hyd

 • Tynnu lluniau unigolion a theuluoedd
 • Nofio i fl.5a6

DYDD GWENER 21/Hyd

 • Cerddorfa'r Ysgol
  8:45 - 9:30yb
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau hanner tymor 3:30yp

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar