Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 26/Medi

 • Cyfarfod Blynyddol y GRhA am 6:30yh yn Neuadd yr Ysgol. Croeso cynnes i bob rhiant a gwarcheidwad

DYDD MAWRTH 27/Medi

 • Dim neges

DYDD MERCHER 28/Med

 • Clwb Gwyddbwyll amser cinio
 • Ymarfer hoci i fl.5a6 o 3:30-4:30yp

DYDD IAU 29/Medi

 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 30/Medi

 • Cerddorfa'r Ysgol
  8:45 - 9:30yb
 • Clwb Chwys Trabŵd - ymarfer traws gwlad i fl.2-6 yn ystod y prynhawn
 • HOCI:
  Gweld yr amserlen lawn

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar