Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

DYDD LLUN 18/Gor

 • Dymuna'r GRhA ddiolch i bawb a gefnogodd y barbeciw wythnos ddiwethaf, ac i Hybu Cig Cymru am noddi. Roedd hi'n noson lwyddiannus iawn a llwyddwyd i godi £1,741.72! Gwych!
 • Taith feics blwyddyn 6 yn ystod y prynhawn

DYDD MAWRTH 19/Gor

 • Yr ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf am 3:30yp

DYDD MERCHER 20/Gor

 • Gwyliau haf
 • Er gwybodaeth, bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar ddydd Iau y 1af o Fedi; ac i blant ar ddydd Llun y 5ed o Fedi

DYDD IAU 21/Gor

 • Ysgol ar gau

DYDD GWENER 22/Gor

 • Ysgol ar gau

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar