Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 13/Gor

 • Blwyddyn 6 i Amgueddfa'r Dref yn ystod y bore
 • Noson Agored - cyfle i drafod adroddiad eich plentyn os oes angen - cofiwch gysylltu gyda'r ysgol yn ystod y dydd i wneud apwyntiad

DYDD MAWRTH 14/Gor

 • Gwersi Beicio Diogel i flwyddyn 6
 • Gwibdaith y Meithrin (plant Bore a Thrwy'r Dydd)
 • Gwibdaith Blwyddyn 1
 • Gwibdaith Blwyddyn 4

DYDD MERCHER 15/Gor

 • Gwersi Beicio Diogel i flwyddyn 6
 • Gwibdaith y Meithrin (plant y prynhawn)
 • Gwibdaith y Derbyn

DYDD IAU 16/Gor

 • Gwibdatih Blwyddyn 3
 • Taith feics Blwyddyn 6
 • Noson Gymdeithasol Barbeciw y Gymdeithas Rieni ac Athrawon 6yh
 • Dim nofio heddiw

DYDD GWENER 17/Gor

 • Gwasanaeth Ffarwelio disgyblion blwyddyn 6
 • Diwedd tymor
 • Ysgol yn cau ar gyfer gwyliau'r haf am 3:30yp
 • Dymunwn wyliau hapus i bawb, bydd yr ysgol yn ail agor i staff ar ddydd Mawrth y 1af o Fedi, ac i blant ar ddydd Mercher yr 2ail o Fedi

 

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar