Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Dyddiadur

DYDD LLUN 14/Gor

 • Dosbarthwyd llythyr ddydd Gwener diwethaf - cliciwch yma i'w ddarllen arlein

DYDD MAWRTH 15/Gor

 • Gwbdaith Bl 1 i Quackers.
 • Gwibdaith y Derbyn i'r 'Play Planet' ac Ynys Las.
 • Gwibdatih y Meithrin (prynhawn) i'r Pwll Peli yng Nghanolfan Hamdden Plascrug.
 • Gwibdaith Blwyddyn 3 i Drefach Felindre
 • Gwibdaith Blwyddyn 2 i 'Ar y Bel'
 • Diwrnod hwyl yr Urdd i flwyddyn 6
 • Gwersi Cymraeg i Oedolion 3:45-5:15

DYDD MERCHER 16/Gor

 • Gwibdaith y Meithrin, (plant sy'n mynychu drwy'r dydd a phlant y bore) i'r 'Play Planet'

DYDD IAU 17/Gor

 • Noson Gymdeithasol Barbeciw y GRhA - 6yh
 • Nofio i fl.3a4

DYDD GWENER 18/Gor

 • Diwedd tymor
 • Yr ysgol yn cau am 2yp
 • Bydd yr ysgol yn ail agor i blant ar ddydd Mercher, Medi'r 3ydd

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar