Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol rhwng 0815 - 0845

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

DYDD LLUN 17/Tach

 • WYTHNOS FATHEMATEG YR YSGOL! Bydd her yn cael ei osod yn ddyddiol
 • Diolch i bawb am eich cyfraniadau at Blant Mewn Angen ddydd Gwener diwethaf. Llwyddwyd i godi £520.35. Da iawn wir!
 • Delyth Huws o Lyfrgell y Dref yn ein Gwasnaeth Boreol
 • Blwyddyn 1 ar ymweliad i Morrisons

DYDD MAWRTH 18/Tach

 • Yr Heddlu yn rhannu neges 'Dioglewch ar y We' gyda bl.3a4

DYDD MERCHER 19/Tach

 • Sesiwn Aml-sgiliau ar gyfer Blwyddyn 5 yn y Brifysgol
 • Clwb yr Urdd i fl.1,3a4 3:30-4:30yp

DYDD IAU 20/Tach

 • Nofio i fl.5a6
 • Sesiwn 'Bible Explorers' i flwyddyn 5

DYDD GWENER 21/Tach

 • Ymarfer Cerddorfa'r Ysgol 8:50yb
 • HOCI:
  4:30 Mellt
  5:00 Sêr
  5:00 Dreigiau
  5:30 Taranau

LAWRLWYTHIADAU

 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth
 • Ysgol Gymraeg Aberystwyth
  Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Lluniau

Llawlyfr

Staff

Newyddion

Llythyrau

Dyddiadur

 

 

Y diweddaraf ar Trydar