Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 14/Meh

 

Dydd Llun 17/06/24

  • Cofiwch fod y Mabolgampau Ysgol ddydd Iau yma - os fydd y tywydd yn caniatau

Dydd Mawrth 18/06/24

  • Ras y Marathon fl.1-6

 

Dydd Mercher 19/06/24

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn

 

Dydd Iau 20/06/24

 

Dydd Gwener 21/06/24

  • (2ail DDYDDIAD Y MABOLGAMPAU - os yn wlyb ddydd Iau)
  • Pob dydd Gwener – cyfle i bawb i sgwtera, beicio neu redeg/cerdded o gwmpas y llwybr lles

 

LAWRLWYTHIADAU

Staff yr ysgol

Clive Williams
 
 
 
Mr Clive Williams
Pennaeth
(ar Secondiad)
 
Mr Gareth James
Pennaeth Dros Dro
 
Mrs Caryl Jones
Dirprwy Bennaeth a
Chydlynydd Anghenion
Dysgu Ychwanegol
 
Mrs Ffion Ellis-Quinn
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.6
(ar gyfnod mamolaeth)
             
 
 
 
Mrs Siân Eleri Davies
Pennaeth CA2
ac Athrawes Bl.4
  Mr Jac Wyn Williams
Athro Blwyddyn 6
  Miss Sera Evans
Athrawes Blwyddyn 6 (0.4)
yn ystod cyfnod mamolaeth
  Mrs Gail Jones
Athrawes Blwyddyn 6 (0.5)
yn ystod cyfnod mamolaeth
             
 
 
 
Mr Siôn Griffiths
Athro Blwyddyn 5
 
Mrs Heledd Hughes
Athrawes Blwyddyn 5
 
Mr Dyfed Jones
Athro Blwyddyn 4
 
Mrs Buddug Davies
Athrawes Blwyddyn 3
 
 
 
 
 
 
Mrs Meryl Wigley
Athrawes Blwyddyn 3 (0.8)
 
Miss Gaenor Jones
Athrawes Blwyddyn 2
 
Mrs Nia Jones
Athrawes Blwyddyn 2 (0.8)
 
Mr Aled Morgan
Athro Blwyddyn 1
 
 
 
 
 
 
Miss Caryl Davies
Athrawes Derbyn
Mrs Anna Davies-Jones
Athrawes Derbyn
Miss Rhian Davies
Athrawes Meithrin
Mrs Llinos Jarman Jones
Athrawes (0.2)
 
 
 
 
 
 
Miss Maya Kenny
Athrawes Gyflenwi
 
Mrs Rachel Hull
Cynorthwy-ydd
C.A.L.U
 
Mrs Siân Davies
Cynorthwy-ydd
C.A.L.U
 
Mrs Catrin Morgan-Lewis
Cynorthwy-ydd
C.A.L.U
             
     
Mrs Lis Hamilton
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lyn Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Eiry Evans
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu
  Mrs Lowri Owen
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.8)
             
     
Mrs Eleri Gould
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.6)
 
Mrs Rhian Lewis
Cynorthwy-ydd
Cynnal Dysgu (0.5)
 
Mrs Eirlys Atkinson
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
Mrs Louise Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
             
     
Mrs Elen Williams
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mr Daniel Thomas
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Lauren Surgey
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
  Mrs Elen Smith
Cynorthwy-ydd
Cyfnod Sylfaen
 
 
 

 

Miss Ceri Bennett
Ysgrifenyddes
Mr Iwan Edwards
Gofalwr
Mrs Emma Mleczek
Prif Gogyddes
Mrs Janet Thompson
Cogyddes
Mrs Debbie Cham
Cogyddes
Mrs Jenny Jenkins
Goruchwyliwr Amser Cinio
Ms Dawn Dyer
Goruchwyliwr Amser Cinio