Negeseuon
yr Wythnos

Mae'r Clwb Brecwast ar agor yn ddyddiol o 08:15

Bwydlen ginio

Newyddion

Llythyrau

Calendr

 

-----------------------

Llythyr diweddaraf y Pennaeth 14/Meh

 

Dydd Llun 17/06/24

  • Cofiwch fod y Mabolgampau Ysgol ddydd Iau yma - os fydd y tywydd yn caniatau

Dydd Mawrth 18/06/24

  • Ras y Marathon fl.1-6

 

Dydd Mercher 19/06/24

  • Gwasanaeth Ysgol Gyfan
  • Does dim Clwb yr Urdd yr hanner tymor hwn

 

Dydd Iau 20/06/24

 

Dydd Gwener 21/06/24

  • (2ail DDYDDIAD Y MABOLGAMPAU - os yn wlyb ddydd Iau)
  • Pob dydd Gwener – cyfle i bawb i sgwtera, beicio neu redeg/cerdded o gwmpas y llwybr lles

 

LAWRLWYTHIADAU

Bwydlen ginio

17eg - 21ain o Fehefin 2024 (Bwydlen wythnos 1)

Dydd Llun 17/06/24

CINIO: Pasta caws wedi’i bobi a bolonaise, bara garlleg, brocoli a chorn melys
(Ll : Quorn bolonaise)
PWDIN: Crempog ffrwythau / Ffrwyth Ffres


Dydd Mawrth 18/06/24

CINIO: Griliau cyw iâr, tatws hash, ffa pôb a ffyn llysiau
(Ll : Griliau llysieuol)
PWDIN: Brownie siocled a ffrwyth

 

Dydd Mercher 19/06/24

CINIO: Selsig, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron, ffa a grefi
(Ll : Selsig llysieuol)
PWDIN: Bisgedi ceirch a llaeth/ Ffrwyth Ffres

 

Dydd Iau 20/06/24

CINIO: Cyri cyw iâr, reis, bara naan a llysiau cymysg
(Ll :  Cyri llysieuol)
PWDIN: Teisen Berffro gyda sudd/ Ffrwyth Ffres

 

Dydd Gwener 21/06/24

CINIO: Pysgod, sglodion, pys, salad cymysg a bara
(Ll :  Bysedd di-bysgod)
PWDIN: Rhol hufen iâ mewn sbwng/ Ffrwyth Ffres

 

 

24ain - 28ain o Fehefin 2024 (Bwydlen wythnos 2)

Dydd Llun 24/06/24

CINIO: Peli cig mewn saws tomato, pasta, bara garlleg, pys a chorn melys
(Ll : Peli quorn)
PWDIN: Sgonen afal a chwstard / Ffrwyth ffres


Dydd Mawrth 25/06/24

CINIO: Wrap cyw iâr, sglodion, moron a salad cymysg
(Ll : Wrap llysieuol)
PWDIN: Eirin gwlanog / Ffrwyth ffres

 

Dydd Mercher 26/06/24

CINIO: Pitsa, ciwbiau tatws, salsa tomato a chiwcymbyr, ffyn llysiau
PWDIN: Myffin gellyg a siocled, gyda llaeth / Ffrwyth ffres

 

Dydd Iau 27/06/24

CINIO: Cyw iâr, tatws, stwffin, moron, brocoli a grefi
(Ll : Quorn)
PWDIN: Cacen siocled a sudd / Ffrwyth ffres

 

Dydd Gwener 28/06/24 - Ysgol ar gau

CINIO:
PWDIN:

 

 

1af - 5ed o Orffennaf 2024 (Bwydlen wythnos 3)

Dydd Llun 01/07/24

CINIO: Bolonaise, pasta, bara garlleg, pys a chorn melys
(Ll : Bolonaise quorn)
PWDIN: Sgonen gyda hufen a jam / Ffrwyth ffres


Dydd Mawrth 02/07/24

CINIO: Pysgod, tatws, ffa pôb, ffyn llysiau a bara
(Ll : Bysedd di-bysgod)
PWDIN: Pwdin Efa gyda chwstard / Ffrwyth ffres

 

Dydd Mercher 03/07/24

CINIO: Porc, pwdin Swydd Efrog, tatws, moron, ffa a grefi
(Ll : Quorn)
PWDIN: Cwci blas siocled a ffrwyth

 

Dydd Iau 04/07/24

CINIO: Pasta tomato a chyw iâr, bara, brocoli a chorn melys
(Ll :  Pasta tomato)
PWDIN: Myffin siocled a llaeth / Ffrwyth ffres

 

Dydd Gwener 05/07/24

CINIO: Cŵn poeth, sglodion, salad cymysg a saws tomato
(Ll : Byrgyr quorn)
PWDIN: Iogwrt a ffrwyth

 

 

 

(Mae bwydlen fîgan, llysieuol a di-glwten yn cael ei weini hefyd ar gyfer disgyblion rydym wedi cael gwybod amdanynt o flaen llaw)

 

 

*Mae'n bosib y bydd rhaid newid y fwydlen o bryd i'w gilydd am resymau y tu hwnt i reolaeth staff y gegin. Gobeithiwn mai anaml iawn fydd yr achlysuron hynny.

 

Talu am ginio ysgol

Mae cinio ysgol ar gael am ddim i bob plentyn oed cynradd yn ysgolion Ceredigion.